2015-03-25 Fotografi av Rickard

You’ll have to take it for what it is

Saga Wendottes fabelliknande bilder ter sig som minnesfragment. Det är bara vissa objekt som är tydliga. Resten, det som är obetydligt, finns inte med. I kombination med några få ord får bilderna en historia som sträcker sig långt utanför det som betraktas. Och det som finns där, utanför bildens flicksöta inramning, känns som ett hot av något slag.

Bildernas format är i verkligheten litet och den minimala texten tryckt på passepartout, skapar en känsla av intimitet hos betraktaren.

Dela på Facebook
 
Dela på Twitter